Blijft u gedeeltelijk in loondienst? Dan hoeft u zich niet binnen 13 weken aan te melden bij ons. U kunt zich op ieder moment aanmelden. De verzekering gaat in op het moment dat wij uw aanmelding hebben ontvangen.

U moet minimaal 3 jaar verplicht verzekerd zijn geweest voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.