Is de rechtsvorm van uw bedrijf een bv en bent u directeur-grootaandeelhouder? Dan hoeft u geen Ziektewet-verzekering afsluiten. Want als u ziek bent, moet de bv het loon doorbetalen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij ons is wel mogelijk.

De loondoorbetalingsplicht geldt niet tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Als vrouwelijke directeur-grootaandeelhouder kunt u voor deze 16 weken wel een vrijwillige Ziektewet-verzekering bij UWV afsluiten. 

Let op: als u zich tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof verzekerd heeft voor een bedrag dat lager is dan het wettelijk minimumloon, dan krijgt u ook een ZEZ-uitkering die de uitkering van uw vrijwillige verzekering aanvult tot het wettelijk minimumloon.