U kunt iemand machtigen om namens u contact te hebben met UWV over uw vrijwillige verzekering.

Aanvragen gemachtigde voor verzekering van UWV