Als u ziek uit dienst bent en u ontvangt een Ziektewet-uitkering, dan ontvangt u een brief van UWV over de rechten en plichten bij deze uitkering. Daarnaast ontvangt u van ons nog een brief als de gemeente u begeleidt bij uw re-integratie. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Of heeft u vragen over wie u begeleidt? Dan neemt u contact op met de gemeente van uw woonplaats. Alleen als de gemeente een melding van ons heeft ontvangen, doet de gemeente (dus niet UWV) de re-integratie. Met het overzicht Overdracht re-integratietaak aan gemeenten leggen wij de re-integratietaak van de gemeente verder uit.