Mijn werkgever betaalt mij per 4 weken uit. Hoe vul ik de Inkomstenopgave in?

Betaalt uw werkgever u per 4 weken? Dan geeft u uw inkomsten 1 keer per kalendermaand aan ons door. U doet dat met de Inkomstenopgave. Dit formulier staat na afloop van iedere  kalendermaand voor u klaar op Mijn UWV.

Om uw inkomsten in te vullen, gebruikt u het sv-loon van de 4-wekenperiode die uw werkgever u de afgelopen maand betaalde. Uw sv-loon is uw brutoloon plus vaste onderdelen van uw loon.

Wilt  u zeker weten dat uw Inkomstenopgave in 1 keer goed is? Wacht dan tot uw werkgever uw inkomsten aan ons heeft doorgegeven. Deze gegevens zijn dan al op de Inkomstenopgave ingevuld. U hoeft uw inkomsten alleen nog te controleren en te bevestigen. 

Soms ontvangen wij deze gegevens van uw werkgever pas 4 weken na het eind van de maand. U kunt ze dan pas bevestigen. Daarna betalen wij uw uitkering. 

Wilt of kunt u niet zo lang wachten? Vraag uw werkgever dan of hij de gegevens eerder aan ons kan doorgeven. Of geef ze toch zelf aan ons door, direct na het eind van de maand. U geeft iedere maand de inkomsten door van de 4-wekenperiode die in de afgelopen maand eindigde. In de Inkomstenopgave die op 1 september voor u klaar staat, geeft u dus de inkomsten door van de periode die in augustus eindigt. Dat is de periode van 16 juli tot en met 12 augustus .. 

In de tabel inkomstenopgave bij 4-wekelijkse betaling ziet u de begin- en einddatums van iedere periode. Ook ziet u daar wanneer u welke  periode doorgeeft.

13 periodes in 12 kalendermaanden

In de meeste kalendermaanden geeft u uw sv-loon door van 1 periode van 4 weken. Maar  er zijn in een jaar 12 kalendermaanden en 13 periodes van 4 weken. Daarom geeft u aan het eind van het jaar  in 1 maand 2 periodes van 4 weken door. In de Inkomstenopgave die vanaf 1 januari 2019 voor u klaar staat, geeft u dus de 2 periodes door die in december eindigden. 

Minder uitkering in januari

Omdat er in december 2 loonperiodes eindigen (periode 12 én 13) krijgt u die maand ook 2 keer loon. Als u van uw werkgever een eindejaarsuitkering of 13de maand krijgt, verhoogt dat ook uw sv-loon over de maand december. Uw totale inkomsten over december zijn dus vaak hoger dan in andere maanden. Dat heeft gevolgen voor de uitkering die u in januari krijgt. Die wordt lager. Als uw inkomsten in december hoger zijn dan 87,5% van uw WW-maandloon, krijgt u geen uitkering in januari.

Hoe wij uw WW-maandloon berekenen, leest u op Hoe berekent UWV de hoogte van mijn WW-uitkering?.

Tegenover uw lagere uitkering in januari staan uw hogere inkomsten in december (namelijk 2 loonbetalingen). In totaal heeft u dus niet minder inkomsten. Wel is het aan te raden (een deel van) het extra loon dat u in december ontvangt, te bewaren tot en met januari.