Na afloop van iedere maand staat op Mijn UWV en in de UWV-app een Inkomstenopgave voor u klaar. Hiermee geeft u aan ons door of u inkomsten heeft gehad. Ook als u geen inkomsten had, geeft u dit aan ons door. U heeft daar tot het eind van de maand de tijd voor. Op basis van uw inkomsten berekenen wij de hoogte van uw uitkering. Daarom kunnen wij uw uitkering pas betalen als wij de Inkomstenopgave van u hebben ontvangen.

Invullen Inkomstenopgave via Mijn UWV Invullen Inkomstenopgave via UWV-app

Inkomsten vooraf ingevuld

Heeft u inkomsten uit dienstverband? Dan geeft uw werkgever uw gegevens via de Belastingdienst aan ons door. Het kan gebeuren dat u een ander bedrag aan inkomsten doorgeeft dan uw werkgever. Hierdoor loopt u het risico dat u te veel of te weinig uitkering ontvangt. Dit wordt later weer verrekend met uw uitkering.

Wilt u zeker weten dat u de Inkomstenopgave in één keer goed invult? Wacht dan tot uw werkgever uw inkomsten heeft doorgegeven. Op uw Inkomstenopgave is uw sv-loon dan al ingevuld. U hoeft de bedragen alleen nog na te kijken en te bevestigen. Bent u het niet eens met wat uw werkgever heeft doorgegeven? Dan kunt u het bedrag aanpassen en een toelichting geven.

Heeft u een fout gemaakt?

Een fout maken kan gebeuren. Als u de Inkomstenopgave nog niet heeft verstuurd, kunt u alle invulvelden nog aanpassen.
Heeft u uw Inkomstenopgaven al verstuurd? En hebben wij uw WW-uitkering nog niet betaald? Neem dan contact met ons op via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Als wij de WW-uitkering al wel hebben betaald, dan kunt u de volgende maand aangeven welk bedrag juist is. Dit doet u bij ‘Controle van uw inkomsten’ op de Inkomstenopgave via Mijn UWV of in de UWV-app. Geef daar ook aan waarom het bedrag verschilt. Wij zorgen er dan voor dat u het juiste bedrag aan WW-uitkering ontvangt.

Bent u vergeten inkomsten door te geven? En staat het bedrag in de volgende maand ook niet bij ‘Controle van uw inkomsten’? Dan kunt u dit niet zelf aanpassen. Geef via ‘Mijn Berichten’ op Mijn UWV door wat het bedrag wel had moeten zijn.

Zien wij een verschil in de inkomstengegevens van u en van uw werkgever? Dan verschijnt op Mijn UWV de button ‘Controle Inkomsten eerdere maand(en)’. Daarmee controleert u uw inkomstengegevens van eerdere maanden.

Het bedrag dat u te veel of te weinig heeft gekregen, verrekenen wij dan de volgende maand met uw WW-uitkering.