Vanaf 1 januari 2021 valt het Verenigd Koninkrijk niet meer onder de regels en afspraken voor EU/EER-landen. Dit heeft gevolgen voor Britten die in Nederland (gaan) werken. U leest hier meer over op onze Brexit-pagina. Ontving u voor 1 januari 2021 een uitkering van UWV en woont u in het Verenigd Koninkrijk? Dan verandert er niets, zolang u voldoet aan de overige voorwaarden die horen bij uw uitkering.

Op 24 december 2020 hebben de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een akkoord bereikt. Daarin staan de afspraken over de regels die vanaf 1 januari 2021 gelden. Het is nu nog niet bekend wat dit akkoord precies voor u betekent. Bijvoorbeeld als u in het Verenigd Koninkrijk gaat wonen met een UWV-uitkering. Of als u daar gaat wonen en in Nederland heeft gewerkt. Zodra hierover meer bekend is, vullen wij de informatie op onze website aan. Meer informatie vindt u ook op rijksoverheid.nl.