Keuzehulp: Wijzigingen doorgeven (WIA, WAO, WAZ, Wajong)

 • Welke wijziging wilt u doorgeven?

  Persoonlijke gegevensVakantieWerkInkomstenOpleiding of stageGezondheidZwangerDetentieVerblijfsvergunningLeefsituatieSituatie van mijn partnerUitkering stoppen
 • Persoonlijke gegevens

  Mijn rekeningnummer verandertMijn telefoonnummer verandertMijn adres verandert
 • Mijn rekeningnummer verandert

  U geeft een nieuw rekeningnummer aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV. Dit geldt ook als u uw uitkering wilt laten overmaken op een ander rekeningnummer.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Mijn telefoonnummer verandert

  U geeft uw nieuwe telefoonnummer aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Mijn adres verandert

  Binnen NederlandBuiten Nederland
 • Binnen Nederland

  Een nieuw woonadres binnen Nederland hoeft u niet aan ons door te geven. Dit krijgen wij van de gemeente.

  Geef het wel aan ons door als u uw post wilt ontvangen op een ander adres dan uw woonadres. Dit doet u met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Welke uitkering heeft u?

  WIAWAOWAZWajong
 • Buiten Nederland

  Als u gaat verhuizen naar het buitenland, dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

  Let op: U kunt uw WIA-uitkering meenemen als Nederland daarover afspraken heeft met het land waar u naartoe gaat. Kijk hiervoor op Meenemen van een uitkering. Verhuist u naar een land waar Nederland geen afspraken mee heeft? Dan stopt uw uitkering.

 • Buiten Nederland

  Als u gaat verhuizen naar het buitenland, dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Let op: U kunt uw WAO-uitkering meenemen als Nederland daarover afspraken heeft met het land waar u naartoe gaat. Kijk hiervoor op Meenemen van een uitkering. Verhuist u naar een land waar Nederland geen afspraken mee heeft? Dan stopt uw uitkering.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Buiten Nederland

  Als u gaat verhuizen naar het buitenland, dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

  Let op: U kunt uw WAZ-uitkering meenemen als Nederland daarover afspraken heeft met het land waar u naartoe gaat. Kijk hiervoor op Meenemen van een uitkering. Verhuist u naar een land waar Nederland geen afspraken mee heeft? Dan stopt uw uitkering.

 • Buiten Nederland

  Als u gaat verhuizen naar het buitenland, dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Uw Wajong-uitkering stopt op de eerste dag van de maand die volgt na uw vertrek. U kunt misschien wel een uitkering houden als 1 van de volgende situaties voor u geldt:

  • U heeft een medische behandeling nodig in het buitenland.
  • U heeft in het buitenland meer mogelijkheden om te werken of te re-integreren.
  • Het is voor uw ouders of verzorgers noodzakelijk om naar het buitenland te verhuizen en u bent voor uw verzorging van hen afhankelijk.

  Als 1 van deze situaties voor u geldt of als u een andere bijzondere situatie heeft, stuur dan een brief naar:

  UWV
  Postbus 244
  1000 AE Amsterdam

  Stopte uw uitkering, omdat u in het buitenland ging wonen? En verhuist u weer terug naar Nederland? Neem dan contact op via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service en contact.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Vakantie

  Naar het buitenlandBinnen Nederland
 • Ik ga korter dan 4 weken naar het buitenland

  Als u korter dan 4 weken op vakantie gaat naar het buitenland, dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Zorg er wel altijd voor dat u bereikbaar bent.

  Ik ga langer dan 4 weken naar het buitenland

  Als u langer dan 4 weken naar het buitenland gaat, dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: uiterlijk 2 weken voordat u vertrekt.

  Let op: Volgt u een re-integratietraject of heeft u sollicitatieplicht? Overleg uw vakantieplannen dan met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk.

 • Ik ga op vakantie in Nederland

  U hoeft een vakantie in Nederland niet aan ons door te geven. Zorg er wel altijd voor dat u bereikbaar bent.

  Let op: Volgt u een re-integratietraject of heeft u sollicitatieplicht? Overleg uw vakantieplannen dan met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk.

 • Werk

  LoondienstUitzend-, oproep- of invalkrachtZelfstandigeVrijwilligerswerk of (dag)activiteitenProefplaatsingWerken voor iemand met een persoonsgebonden budget
 • Loondienst

  Ik ga (meer) werkenMinder werken of stoppen met werkenMijn werkgever is failliet
 • Ik ga (meer) werken

  Als u (meer uren) gaat werken, dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Minder werken of stoppen met werken

  Als u minder uren gaat werken of stopt met werken, dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Let op: Twijfelt u over uw werk of denkt u erover om te stoppen? Maak dan een afspraak met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk. Samen kunt u de afspraken uit uw werkplan opnieuw bekijken.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Mijn werkgever is failliet

  Als uw werkgever failliet gaat of u niet meer kan betalen, dan kunt u een uitkering wegens betalingsonmacht aanvragen. Wij nemen zelf vaak al contact op als wij weten van het faillissement. Anders kunt u zelf bellen met UWV Telefoon Werknemers.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Uitzend-, oproep- of invalkracht

  Ik ga (meer) werkenMinder werken of stoppen met werken
 • Ik ga (meer) werken

  Als u (meer uren) gaat werken als uitzend-, oproep- of invalkracht, dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Minder werken of stoppen met werken

  Als u minder uren gaat werken of stopt met werken, dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Let op: Twijfelt u over uw werk of denkt u erover om te stoppen? Maak dan een afspraak met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk. Samen kunt u de afspraken uit uw werkplan opnieuw bekijken.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Zelfstandige

  Ik begin met werken als zelfstandigeIk stop met werken als zelfstandigeMeer of minder uren werken
 • Ik begin met werken als zelfstandige

  Als u wilt beginnen als zelfstandige, dan kunt u een afspraak maken met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk. Samen bespreekt u uw mogelijkheden. Stuur hiervoor een bericht via de Werkmap. Of bel met UWV Telefoon Werknemers.

  Start u met uw werk als zelfstandige? Geef dit dan aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

  Kijk voor meer informatie op Ik wil een eigen bedrijf starten.

 • Ik stop met werken als zelfstandige

  Als u stopt als zelfstandige, dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV. U krijgt dan misschien weer uw oude uitkering.

  Let op: Twijfelt u over uw werk als zelfstandige of denkt u erover om te stoppen? Maak dan een afspraak met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk. Samen kunt u de afspraken uit uw werkplan opnieuw bekijken.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

  Kijk voor meer informatie op Einde eigen bedrijf.

 • Meer of minder uren werken

  Als u in het afgelopen jaar meer of minder uren als zelfstandige bent gaan werken, dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Vrijwilligerswerk of (dag)activiteiten

  Ik ga (meer of minder) vrijwilligerswerk doenIk start of stop met dagactiviteiten
 • Ik ga (meer of minder) vrijwilligerswerk doen

  Geef het altijd aan ons door als het volgende voor u geldt:

  • U start of stopt met vrijwilligerswerk.
  • U gaat meer of minder uren vrijwilligerswerk doen.
  • U krijgt een (hogere of lagere) vergoeding voor het vrijwilligerswerk.
  • U gaat vrijwilligerswerk doen bij een andere organisatie.

  Kijk voor meer informatie op Vrijwilligerswerk tijdens mijn Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering.

  Gebruik voor het doorgeven van uw wijziging het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

  Wordt u begeleid door een re-integratiebureau? Geef het vrijwilligerswerk dan ook door aan uw begeleider.

 • Ik start of stop met dagactiviteiten

  Als u start of stopt met werken in een dagbestedingscentrum, dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV. U kunt uw wijziging invullen onder het kopje ‘Andere wijziging'.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

  Wordt u begeleid door een re-integratiebureau? Geef het dan ook door aan uw begeleider als u dagactiviteiten gaat doen of als u hiermee stopt.

 • Proefplaatsing

  Ik wil werken via een proefplaatsingMeer of minder uren werkenIk stop met een proefplaatsing
 • Ik wil werken via een proefplaatsing

  Als u gebruik wilt maken van een proefplaatsing, dan vult u het formulier ‘Aanvraag proefplaatsing’ in.

  U stuurt het formulier op naar het Werkplein bij u in de buurt.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

  Proefplaatsing zonder arbeidsvermorgen

  Hebben wij beoordeeld dat u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft? Maar wilt u wel werken? Op Toch werken met IVA of Wajong zonder arbeidsvermogen leest u hoe wij u daarbij kunnen helpen.

 • Meer of minder uren werken

  Als u meer of minder wilt gaan werken in een proefplaatsing, dan neemt u contact op met uw adviseur werk of arbeidsdeskundige. Dit doet u via Mijn UWV of de Werkmap. U kunt ook bellen met UWV Telefoon Werknemers.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Ik stop met een proefplaatsing

  Als u wilt stoppen met een proefplaatsing, dan neemt u contact op met uw adviseur werk of arbeidsdeskundige. Dit doet u via Mijn UWV of de Werkmap. U kunt ook bellen met UWV Telefoon Werknemers.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Werken voor iemand met een persoonsgebonden budget (pgb)

  Ik ga werken voor iemand met een persoonsgebonden budgetIk stop met werken voor iemand met een persoonsgebonden budget
 • Ik ga werken voor iemand met een persoonsgebonden budget

  Gaat u werken voor iemand die een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt? Geef dit dan aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV. U kunt uw wijziging invullen onder het kopje ‘Wijzigingen in mijn werk, inkomsten of opleiding’ > ‘Ik ga in loondienst werken’.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Ik stop met werken voor iemand met een persoonsgebonden budget

  Als u stopt met werken voor iemand met een persoonsgebonden budget (pgb), dan geeft u dit door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV. U kunt uw wijziging invullen onder het kopje ‘Wijzigingen in mijn werk, inkomsten of opleiding’ > ‘Mijn dienstverband stopt’.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Inkomsten

  Ik ga (meer of minder) verdienenIk krijg meer of minder vergoeding voor vrijwilligerswerkIk heb nog een andere uitkering Ik heb andere inkomstenLoonheffingskorting anders laten toepassenMijn werkgever is failliet
 • Ik ga meer of minder verdienen in loondienst

  Als u meer of minder geld gaat verdienen, dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Ik ga meer of minder verdienen als zelfstandige

  U geeft inkomsten als zelfstandige aan ons door. In het begin zal dit een schatting zijn. Gaat u meer of minder verdienen, dan moet u dit ook aan ons doorgeven. Dit doet u met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Ik krijg meer of minder vergoeding voor vrijwilligerswerk

  Als u een vergoeding krijgt voor uw vrijwilligerswerk, dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Let op: Hoe hoog de vergoeding mag zijn, leest u op Hoeveel vergoeding voor vrijwilligerswerk mag ik krijgen? Ontvangt u een hogere vergoeding? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Ik heb nog een andere uitkering

  Heeft u naast uw uitkering van UWV nog een andere uitkering of heeft u deze aangevraagd? En ontvangt u deze uitkering van een andere organisatie dan UWV? Dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

  Let op: Als u een andere uitkering van UWV krijgt, dan hoeft u dit niet door te geven.

 • Ik heb andere inkomsten

  Heeft u andere inkomsten dan uw uitkering, loon of inkomsten als zelfstandige? Bijvoorbeeld inkomsten uit hobby’s of opdrachten, zoals verbouwen, oppassen of optreden? Geef dit dan aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.
  Wilt u weten of uw inkomsten invloed hebben op uw uitkering? Kijk dan op Welke inkomsten hebben invloed op mijn WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Loonheffingskorting anders laten toepassen

  Wilt u dat uw werkgever voortaan uw loonheffingskorting toepast? Of wilt u dat UWV dit gaat doen? Geef dit dan aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Opleiding of stage

  Ik stop met een opleiding of heb deze afgerondIk start met een opleidingIk start of stop met een stage
 • Welke uitkering heeft u?

  WIAWAOWAZWajong
 • Ik heb een arbeidsdeskundige of adviseur werk

  Als u een opleiding heeft afgerond, dan stuurt u een bericht via de Werkmap. Of bel met UWV Telefoon Werknemers.

  Wilt u zelf stoppen met uw opleiding? Bespreek dit dan eerst met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk. Als u wilt stoppen met een opleiding die bij een re-integratietraject hoort, moet u eerst overleggen met het re-integratiebureau.

  Ik heb (nog) geen arbeidsdeskundige of adviseur werk

  Als u stopt met een opleiding of deze heeft afgerond, dan geeft u dit door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Ik stop met een opleiding of heb deze afgerond

  Ik heb arbeidsvermogen

  Heeft u arbeidsvermogen of kunt u dit ontwikkelen? Dan kunt u een bericht sturen via de Werkmap. Of bel met UWV Telefoon Werknemers.
  Let op: Wilt u zelf stoppen met uw opleiding? Bespreek dit dan eerst met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk. Als u wilt stoppen met een opleiding die bij een re-integratietraject hoort, moet u eerst overleggen met het re-integratiebureau.

  Ik heb geen arbeidsvermogen

  Heeft u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen? Gebruik dan het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

 • Welke uitkering heeft u?

  WIAWAOWAZWajong
 • Ik start met een opleiding

  Ik heb een arbeidsdeskundige of adviseur werk

  Heeft u een arbeidsdeskundige of adviseur werk en wilt u beginnen met een opleiding of cursus? Bespreek dit dan met hem. Stuur hiervoor een bericht via de Werkmap en geef daarin het volgende aan:

  • welke opleiding u wilt volgen
  • locatie van de opleiding
  • hoelang de opleiding duurt
  • hoeveel tijd de opleiding elke week kost
  • of er een stage bij hoort

  De adviseur werk of arbeidsdeskundige laat u zo snel mogelijk weten of u de opleiding kunt volgen.

  Ik heb (nog) geen arbeidsdeskundige of adviseur werk

  Heeft u geen arbeidsdeskundige of adviseur werk? Dan geeft u het starten met een opleiding door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Ik start met een opleiding

  Ik heb arbeidsvermogen

  Heeft u arbeidsvermogen of kunt u dit ontwikkelen? En wil u een opleiding gaan volgen? Bespreek dit dan eerst met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk. Stuur hiervoor een bericht via de Werkmap. Of bel met UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service en contact.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

  Ik heb geen arbeidsvermogen

  Hebben wij beoordeeld dat u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft? Maar wilt u wel een opleiding volgen? Op Toch werken met IVA of Wajong zonder arbeidsvermogen leest u hoe wij u daarbij kunnen helpen.

 • Welke uitkering heeft u?

  WIAWAOWAZWajong
 • Ik start of stop met een stage

  Ik heb een arbeidsdeskundige of adviseur werk

  Heeft u een arbeidsdeskundige of adviseur werk? En wilt u starten met een stage of stopt u met een stage voordat deze is afgerond? Bespreek dit dan met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk. Stuur hiervoor een bericht via de Werkmap. Of bel met UWV telefoon werknemers.

  Ik heb (nog) geen arbeidsdeskundige of adviseur werk

  Heeft u geen arbeidsdeskundige of adviseur werk? En wilt u starten met een stage of stopt u met een stage voordat deze is afgerond? Gebruik dan het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Ik start of stop met een stage

  Ik heb arbeidsvermogen

  Heeft u arbeidsvermogen of kunt u dit ontwikkelen? En wilt u starten met een stage of stopt u met een stage voordat deze is afgerond? Bespreek dit dan met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk. Stuur hiervoor een bericht via de Werkmap. Of bel met UWV Telefoon Werknemers.

  Ik heb geen arbeidsvermogen

  Heeft u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen? En wilt u starten met een stage of stopt u met een stage voordat deze is afgerond? Gebruik dan het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Gezondheid

  Mijn gezondheid is beter of slechterIk word opgenomen in een verpleeghuis, ziekenhuis of instellingIk heb voor langere tijd extra hulp of verzorging nodig
 • Welke uitkering heeft u?

  WIAWAOWAZWajong
 • Mijn gezondheid is beter of slechter

  Als uw gezondheid verandert, dan geeft u dit aan ons door met het formulier Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Mijn gezondheid is beter of slechter

  Als uw gezondheid verandert, dan geeft u dat aan ons door met het formulier Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (WAO).

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Mijn gezondheid is beter of slechter

  Als uw gezondheid verandert, dan geeft u dat aan ons door met het formulier Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (WAZ).

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Mijn gezondheid is beter of slechter

  Als uw gezondheid verandert, dan geeft u dat aan ons door met het formulier Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong).

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Welke uitkering heeft u?

  WIAWAOWAZWajong
 • Ik word opgenomen in een verpleeghuis, ziekenhuis of instelling

  Als u wordt opgenomen in een verpleeghuis, ziekenhuis of andere instelling, dan geeft u dat aan ons door met het formulier Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid als u een WIA-uitkering heeft.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Ik word opgenomen in een verpleeghuis, ziekenhuis of instelling

  Als u wordt opgenomen in een verpleeghuis, ziekenhuis of instelling, dan geeft u dat aan ons door met het formulier Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (WAO).

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Ik word opgenomen in een verpleeghuis, ziekenhuis of instelling

  Als u wordt opgenomen in een verpleeghuis, ziekenhuis of instelling, dan geeft u dat aan ons door met het formulier Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (WAZ).

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Ik word opgenomen in een verpleeghuis, ziekenhuis of instelling

  Als u wordt opgenomen in een verpleeghuis, ziekenhuis of andere instelling, dan geeft u dat aan ons door met het formulier Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong).

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Ik heb voor langere tijd extra hulp of verzorging nodig

  Heeft u voor langere tijd hulp of verzorging van anderen nodig? Bijvoorbeeld bij het wassen of aankleden. Dan kunt u misschien een hogere uitkering krijgen. Lees meer op Hogere uitkering bij langdurige hulp of verzorging.

 • Zwanger

  Ik werk niet naast mijn uitkeringIk werk naast mijn uitkering
 • Welke uitkering heeft u?

  WIAWAOWAZWajong
 • Ik heb een loongerelateerde WGA-uitkering

  U kunt een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aanvragen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers en vraag naar het formulier ‘Aanvraag WAZO-uitkering’.

  Wanneer: U bepaalt zelf uw eerste verlofdag. Vervolgens vraagt u de WAZO-uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan.

  Ik heb een IVA-, loonaanvullings- of vervolguitkering (WGA)

  U hoeft niet aan ons door te geven dat u zwanger bent. U houdt dan uw WIA-uitkering. U krijgt geen aparte zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

  Heeft u een contactpersoon bij UWV? Dan kunt u het aan hem doorgeven als u bevallen bent. De contactpersoon kan hiermee dan rekening houden.

 • Ik werk niet naast mijn uitkering

  Als u naast uw WAO-uitkering geen inkomsten uit werk heeft, dan hoeft u niet aan ons door te geven dat u zwanger bent. U houdt dan uw WAO-uitkering. U krijgt geen aparte zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

  Heeft u een contactpersoon bij UWV? Dan kunt u het aan hem doorgeven als u bevallen bent. Hij kan hiermee dan rekening houden.

 • Ik werk niet naast mijn uitkering

  Als u naast uw uitkering geen inkomsten uit werk heeft, dan hoeft u niet aan ons door te geven dat u zwanger bent. U houdt dan uw WAZ-uitkering. U krijgt geen aparte zwangerschaps- en bevallingsuitkering

  Heeft u een contactpersoon bij UWV? Dan kunt u het aan hem doorgeven als u bevallen bent. Hij kan hiermee dan rekening houden.

 • Ik werk niet naast mijn uitkering

  Als u naast uw uitkering geen inkomsten uit werk heeft, dan hoeft u niet aan ons door te geven dat u zwanger bent. U houdt dan uw Wajong-uitkering. U krijgt geen aparte zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

  Heeft u een contactpersoon bij UWV? Dan kunt u het aan hem doorgeven als u bevallen bent. Hij kan hiermee dan rekening houden.

 • Welke uitkering heeft u?

  WIAWAOWAZWajong
 • Ik heb een werkgever

  Als u betaald werk heeft naast uw WIA-uitkering, dan kunt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aanvragen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers en vraag naar het formulier ‘Aanvraag WAZO-uitkering’.

  Wanneer: U bepaalt zelf uw eerste verlofdag. Vervolgens vraagt u de WAZO-uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan.

  Ik werk als zelfstandige

  Als u zwanger bent en naast uw uitkering een eigen bedrijf heeft, dan krijgt u voor de uren die u werkt een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (ZEZ-uitkering). U vraagt de ZEZ-uitkering aan op Mijn UWV.

  Wanneer: U kunt een ZEZ-uitkering aanvragen vanaf het moment dat u 24 weken zwanger bent. Doe de aanvraag uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof.

 • Ik heb een werkgever

  Als u betaald werk heeft naast uw WAO-uitkering, dan krijgt u voor die uren via uw werkgever een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

  Heeft u een contactpersoon bij UWV? Dan kunt u het aan hem doorgeven als u bevallen bent. Hij kan hiermee dan rekening houden.

  Ik werk als zelfstandige

  Als u zwanger bent en naast uw uitkering een eigen bedrijf heeft, dan krijgt u voor de uren die u werkt een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (ZEZ-uitkering). U vraagt de ZEZ-uitkering aan op Mijn UWV.

  Wanneer: U kunt een ZEZ-uitkering aanvragen vanaf het moment dat u 24 weken zwanger bent. Doe de aanvraag uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof.

 • Ik heb een werkgever

  Heeft u betaald werk naast uw WAZ-uitkering? Dan krijgt u voor die uren via uw werkgever een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

  Heeft u een contactpersoon bij UWV? Dan kunt u het aan hem doorgeven als u bevallen bent. Hij kan hiermee dan rekening houden.

  Ik werk als zelfstandige

  Als u zwanger bent en naast uw uitkering een eigen bedrijf heeft, dan krijgt u voor de uren die u werkt een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (ZEZ-uitkering). U vraagt de ZEZ-uitkering aan op Mijn UWV.

  Wanneer: U kunt een ZEZ-uitkering aanvragen vanaf het moment dat u 24 weken zwanger bent. Doe de aanvraag uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof.

 • Ik heb een werkgever

  Heeft u betaald werk naast uw Wajong-uitkering? Dan krijgt u voor die uren via uw werkgever een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

  Heeft u een contactpersoon bij UWV? Dan kunt u het aan hem doorgeven als u bevallen bent. Hij kan hiermee dan rekening houden.

  Ik werk als zelfstandige

  Als u zwanger bent en naast uw uitkering een eigen bedrijf heeft, dan krijgt u voor de uren die u werkt een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (ZEZ-uitkering). U vraagt de ZEZ-uitkering aan op Mijn UWV.

  Wanneer: U kunt een ZEZ-uitkering aanvragen vanaf het moment dat u 24 weken zwanger bent. Doe de aanvraag uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof.

 • Detentie

  Ik ga langer dan 1 maand in detentieIk kom uit detentie
 • Ik ga langer dan 1 maand in detentie

  Als u langer dan 1 maand in detentie gaat, dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

 • Welke uitkering heeft u?

  WIAWAOWAZWajong
 • Ik kom uit detentie

  Na uw detentie kunt u misschien weer een WIA-uitkering krijgen. Stuur zo snel mogelijk een brief en ontslagbewijs naar:

  UWV, afdeling WIA
  Postbus 69254
  1060 CH Amsterdam

  Wij beoordelen dan of u weer een WIA-uitkering kunt krijgen

 • Ik kom uit detentie

  Na uw detentie kunt u misschien weer een WAO-uitkering krijgen. Stuur zo snel mogelijk een brief en ontslagbewijs naar:

  UWV, afdeling WAO
  Postbus 245
  1000 AE Amsterdam

  Wij beoordelen dan of u weer een WAO-uitkering kunt krijgen.

 • Ik kom uit detentie

  Na uw detentie kunt u misschien weer een WAZ-uitkering krijgen. Stuur zo snel mogelijk een brief en ontslagbewijs naar:

  UWV, afdeling WAZ
  Postbus 246
  1000 AE Amsterdam

  Wij beoordelen dan of u weer een WAZ-uitkering kunt krijgen.

 • Ik kom uit detentie

  Na uw detentie kunt u misschien weer een Wajong-uitkering krijgen. Stuur zo snel mogelijk een brief en ontslagbewijs naar:

  UWV, afdeling Wajong
  Postbus 244
  1000 AE Amsterdam

  Wij beoordelen dan of u weer een Wajong-uitkering kunt krijgen.

 • Verblijfsvergunning

  Heeft u geen geldige verblijfsvergunning meer voor Nederland? Of heeft u een nieuwe verblijfsvergunning? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie van de Basisregistratie Personen (BRP ).

 • Leefsituatie

  Als er iets verandert in uw leefsituatie, dan hoeft u dat alleen aan ons door te geven als u een toeslag heeft van UWV. Gebruik hiervoor het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties:

  • Uw partner overlijdt.
  • U gaat trouwen.
  • U gaat een geregistreerd partnerschap aan.
  • U gaat scheiden of uit elkaar.
  • U gaat alleen wonen.
  • U gaat samenwonen.
  • U gaat een woning met iemand anders delen.

  Let op: Uw leefsituatie kan ook veranderen als er iets wijzigt in de situatie van een persoon met wie u de woning deelt. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties:

  • Uw medebewoner wordt 27 jaar.
  • Uw medebewoner gaat studeren of stopt met studeren.
  • Uw medebewoner verhuist naar een andere woning.
  • Er komt een nieuwe persoon in uw woning wonen.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

  Kijk voor meer informatie op Toeslag van UWV.

 • Situatie van mijn partner

  Als er iets verandert in de situatie van uw partner of een daarmee gelijkgestelde persoon, dan hoeft u dat alleen aan ons door te geven als u een toeslag heeft van UWV. Gebruik hiervoor het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties:

  • Uw partner gaat meer of minder verdienen.
  • Uw partner heeft andere inkomsten.
  • Uw partner krijgt een (hogere) vergoeding voor vrijwilligerswerk.
  • Uw partner gaat studeren of stopt met zijn studie.
  • Uw partner krijgt studiefinanciering of deze is gestopt.
  • Uw partner vindt of verliest een baan.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

  Kijk voor meer informatie op Toeslag van UWV.

 • Uitkering stoppen

  Als u zelf uw uitkering wilt stoppen, dan geeft u dit aan ons door met het formulier ‘Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’ op Mijn UWV.

  Wanneer: Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was (of had kunnen zijn).

  Bent u nabestaande en wilt u een uitkering stoppen? Dan geeft u het overlijden zo snel mogelijk door aan de gemeente. Wij krijgen hiervan een bericht. De uitkering stopt dan op de dag na het overlijden. Kijk voor meer informatie bij Wat gebeurt er bij overlijden?

Service & contact

Heeft u hulp nodig?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten