Het is soms lastig om het sv-loon op uw loonstrook te vinden. Bijvoorbeeld omdat er een ander woord dan sv-loon wordt gebruikt. Daarom vindt u hier 2 voorbeelden van loonstroken met uitleg.

In voorbeeld 1 staat ‘Loon werknemersverzekeringen‘ en ‘Loon loonheffing’. Het bedrag dat daarbij staat, is lager dan het bedrag bij ‘periodesalaris’. Dat komt doordat er van het periodesalaris nog pensioenpremie af gaat. Het bedrag bij ‘Loon loonheffing/Loon werknemersverzekeringen’, € 1.903,67, geeft u door als sv-loon.

In voorbeeld 2 vindt u de woorden: ‘SVW’ en ‘Loonheffing Tabel’. Onder SVW in de grijze balk staat het salaris, daaronder staat fiscale bijtelling auto van de zaak. Deze telt mee bij de berekening van het sv-loon. Bij elkaar opgeteld is het bedrag aan SVW € 2.687,42. Dit bedrag ziet u ook bij ‘Loonheffing Tabel’ staan. En dat is het sv-loon dat u invult op bijvoorbeeld uw Inkomstenopgave.