Het sv-loon is uw brutoloon plus alle belastbare onderdelen van het loon. Belastbare onderdelen zijn bijvoorbeeld:

  • vakantiegeld
  • eindejaarsuitkering
  • dertiende maand
  • ploegentoeslag
  • fiscale bijtelling voor priv├ęgebruik auto van de zaak
  • uitbetaald Individueel Keuzebudget