Wanneer krijg ik een hogere uitkering bij langdurige hulp of verzorging?

Bent u volledig arbeidsongeschikt en heeft u voor langere tijd hulp of verzorging nodig? Dan kan UWV uw WAO-, WAZ-, WIA- of Wajong-uitkering misschien verhogen. Afhankelijk van uw situatie gaat uw uitkering omhoog naar 100% of 85% van uw (vervolg)dagloon of grondslag. De uitkering is standaard meestal 75% van uw (vervolg)dagloon of grondslag.

Hoe kan ik een hogere uitkering aanvragen?

Geef het altijd direct aan ons door als uw situatie of uw gezondheid wijzigt. Geef daarbij aan dat u langdurige hulp of verzorging krijgt of gaat krijgen. Wij bekijken dan of u misschien een hogere uitkering kunt krijgen.

Hoe geef ik een wijziging door?

Ik heb een WIA-uitkering
Ik heb een WAO- of WAZ-uitkering
Ik heb een Wajong-uitkering

Wanneer krijg ik een uitkering van 100%?

Heeft u dagelijks en voor langere tijd hulp en verzorging nodig, bij bijvoorbeeld wassen, aankleden en toiletbezoek? Dan kunt u een uitkering van 100% van uw (vervolg)dagloon of grondslag krijgen.

Wanneer krijg ik een uitkering van 85%?

Heeft u voor langere tijd hulp nodig, maar niet dagelijks, omdat u zich voor een deel alleen kunt redden? Dan kunt u een uitkering van 85% van uw (vervolg)dagloon of grondslag krijgen.

Uitzonderingen

In de onderstaande situaties krijgt u een uitkering van 85% als u voor langere tijd dagelijks hulp nodig heeft. Als u wel voor langere tijd hulp nodig heeft, maar niet dagelijks, dan krijgt u in deze situaties geen verhoging:

  • U gaat minimaal 4 dagen per week naar de dagopvang van een instelling.
  • U woont in een woonvorm waar u hulp op afroep krijgt.
  • U krijgt betaalde hulp (met of zonder persoonsgebonden budget (pgb)).
  • U volgt speciaal onderwijs.

U krijgt geen hogere uitkering in de volgende situaties:

  • U bent opgenomen in een zorginstelling en uw ziektekostenverzekeraar vergoedt dit.
  • U heeft de hulp of verzorging tijdelijk nodig.

Service & contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Service & contact

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten