Wij betalen uw uitkering via de Wet arbeid en zorg (WAZO) eenmalig of iedere week.

Ik ben in loondienst

Wij betalen de uitkering aan uw werkgever. We kunnen de uitkering ook aan u betalen als uw werkgever hiervoor kiest in de aanvraag.

Krijgt u ook een WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering van UWV? Dan betalen wij uw uitkering via de WAZO iedere week aan u.

Ik ben zelfstandige, directeur-grootaandeelhouder (DGA) of werk minder dan 4 dagen per week als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp

Wanneer wij betalen hangt af van de uitkering die u krijgt.

Bij een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen (ZEZ-regeling):

  • U ontvangt de uitkering per week.
  • U ziet op Mijn UWV de datum waarop wij uw vorige uitkering hebben overgemaakt en de datum waarop wij de volgende uitkering overmaken.

Let op: Laat u zich vervangen door iemand van het uitzendbureau of bemiddelingsbureau? En duurt de vervanging de hele periode van de uitkering? Dan betalen wij de uitkering bruto aan het bureau.

Bij een uitkering betaald ouderschapsverlof:

  • U ontvangt de uitkering in 1 keer.
  • U ontvangt onze brief met de beslissing via Mijn UWV. Het geld staat daarna meestal binnen 3 werkdagen op uw rekening.

Bij een uitkering aanvullend geboorteverlof:

  • Voor de weken aanvullend geboorteverlof die al voorbij zijn, betalen wij de uitkering in 1 keer. Daarna betalen wij de uitkering iedere week aan u.
  • U ontvangt onze brief met de beslissing via Mijn UWV. Het geld staat daarna meestal binnen 3 werkdagen op uw rekening.

Vakantiegeld

Als u een uitkering via de Wet arbeid en zorg (WAZO) heeft, dan is uw vakantiegeld al opgeteld bij de uitkering die u elke maand krijgt. U ontvangt uw vakantiegeld dus niet als apart bedrag.