Na een controle wordt duidelijk of de gegevens die wij van u hebben juist of onjuist zijn. En of u zich wel of niet aan de regels heeft gehouden.

Uw gegevens zijn juist

Zijn de gegevens die wij van u hebben juist? En heeft u zich aan alle regels gehouden? Dan wordt de controle afgesloten. Het onderzoek heeft dan geen gevolgen voor u. Woont u in Nederland en is er een inspecteur bij u thuis geweest? Of heeft u een afspraak met een inspecteur gehad op een andere locatie? Dan krijgt u een brief waarin staat dat wij het onderzoek hebben afgesloten en dat niet gebleken is dat u de regels heeft overtreden.

Uw gegevens zijn onjuist

Zijn de gegevens die wij van u hebben niet juist? Heeft u zich niet aan de regels gehouden? Dan doen wij verder onderzoek. Als uit het onderzoek blijkt dat u de regels heeft overtreden, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.