Wij controleren om te bepalen of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt. En of u de juiste uitkering krijgt. We controleren ook om na te gaan of u zich aan al uw plichten houdt. Doet u bijvoorbeeld voldoende om weer aan het werk te komen? En heeft u al uw inkomsten en gewerkte uren aan ons gemeld? Bij onze controles onderzoeken wij ook of de gegevens die wij van u hebben juist en volledig zijn.

Zichtbare en niet zichtbare controles

Wij controleren regelmatig en op verschillende manieren of u zich aan uw plichten houdt. Deze controles zijn zowel zichtbaar als onzichtbaar voor u. U merkt dus niet altijd dat er controles worden gedaan.

Controle vanaf de aanvraag tot na afloop van uw uitkering

Controle begint al bij het checken van de door u gemelde gegevens bij de aanvraag van een uitkering. Tijdens uw uitkering blijven we ook controleren of u zich aan alle plichten houdt. En ook nadat u geen uitkering meer ontvangt kunnen wij controles doen.