Bij een huisbezoek komt een inspecteur of onderzoeker van UWV onaangekondigd of na het maken van een afspraak bij u thuis. Deze inspecteur of onderzoeker legitimeert zich. Zo ziet het legitimatiebewijs van onze inspecteurs eruit:

""

De inspecteur of onderzoeker vertelt u waarom hij u bezoekt en vraagt u om uw identiteitsbewijs. U bent verplicht een geldig identiteitsbewijs te tonen. Bij de aanvraag van een uitkering is uw paspoort of uw identiteitskaart een geldig identiteitsbewijs. Bij een vervolgcontact, zoals tijdens een huisbezoek, is een rijbewijs voldoende. 

De inspecteur of onderzoeker vraagt u altijd toestemming om binnen te komen en laat u hiervoor een handtekening zetten. Hij kan u vragen de sollicitaties te laten zien die u aan ons heeft doorgegeven. Of uw loonstroken. En hij bespreekt met u of de gegevens die wij van u hebben juist zijn. Ook krijgt u vragen over uw situatie en of daar veranderingen in zijn.

U bent niet verplicht om mee te werken aan een huisbezoek. U kunt dit tegen de inspecteur of onderzoeker zeggen. U krijgt dan een oproep voor een controle op een UWV-kantoor. U moet aan deze controle meewerken.

Welke plichten controleren we via een huisbezoek?

Via een huisbezoek gaan wij na of u de juiste informatie over uzelf en uw situatie doorgeeft. En we controleren of u alle wijzigingen in uw situatie doorgeeft en of u dit op tijd doet. Ook controleren we of u zich houdt aan uw plichten om te re-integreren en actief te solliciteren.

Wijzigingen op tijd doorgeven

Meestal moet u wijzigingen in uw situatie aan UWV doorgeven binnen 1 week nadat deze bij u bekend waren. Of bekend hadden kunnen zijn. In sommige situaties moet u dit binnen 48 uur doorgeven. Hoe snel u de gegevens precies moet doorgeven hangt af van de uitkering die u krijgt en van uw situatie.

Als we iets ontdekken bij een huisbezoek

Geeft u niet de juiste informatie aan ons door? Is uw informatie niet volledig? Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet op tijd gemeld bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Werkt u niet mee aan uw re-integratie of solliciteert u niet actief? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.