Bij een telefonische controle bespreken we of de gegevens die wij van u hebben juist zijn. Ook vragen wij u naar uw situatie en of daar veranderingen in zijn (geweest). Dat is niet omdat wij denken dat u zich niet aan de regels houdt. Iedereen die een uitkering krijgt kan door ons gecontroleerd worden.

Hoe gaat een telefonische controle?

Als wij u bellen voor een telefonische controle, kunt u verschillende vragen verwachten. Bijvoorbeeld of u naast uw uitkering inkomsten heeft of (vrijwilligers)werk doet, en of u dat aan ons heeft doorgegeven. Twijfelt u eraan of u iemand van UWV aan de lijn heeft? Stel dan een vraag over uw uitkering waar alleen wij het antwoord op kunnen weten. Bijvoorbeeld welke uitkering u krijgt, of wat de begindatum is van uw uitkering. Alleen UWV kent die informatie, omdat alleen UWV deze gegevens heeft.

Controle op UWV-kantoor in plaats van telefonische controle

U moet meewerken aan een telefonische controle. Maar als u liever niet telefonisch wordt gecontroleerd, dan kan een inspecteur van UWV bij u thuis op bezoek komen. Of wij spreken met u af op een UWV-kantoor. U bent verplicht om aan deze controle op een UWV-kantoor mee te werken. Als u niet naar deze afspraak komt en dus niet meewerkt aan de controle, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering. Uw uitkering kan ook worden stopgezet.

Welke plichten controleren we via de telefoon?

Via een telefonische controle gaan wij na of u de juiste informatie over uzelf en uw situatie doorgeeft. En we controleren of u alle wijzigingen in uw situatie doorgeeft en of u dit op tijd doet. Ook controleren we of u zich houdt aan uw plichten om te re-integreren en actief te solliciteren.

Wijzigingen op tijd doorgeven

Meestal moet u wijzigingen in uw situatie aan UWV doorgeven binnen één week nadat deze bij u bekend waren. Of bekend hadden kunnen zijn. In sommige situaties moet u dit binnen 48 uur doorgeven. Hoe snel u de gegevens precies moet doorgeven hangt af van de uitkering die u krijgt en uw situatie.

Als we iets ontdekken bij een telefonische controle

Geeft u niet de juiste informatie aan ons door? Is uw informatie niet volledig? Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet op tijd gemeld bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Werkt u niet mee aan uw re-integratie of solliciteert u niet actief? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.