Wij controleren regelmatig uw gegevens door de vergelijking van verschillende (digitale) bestanden. Bij zo’n bestandsvergelijking vergelijken we onze gegevens over u met de gegevens van andere overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of gemeenten. Als we verschillen tussen deze gegevens ontdekken, kunnen wij besluiten om verder onderzoek te doen.
Deze controles doen we vanaf uw aanvraag, tijdens uw uitkering en ook nadat uw uitkering is gestopt.

Welke plichten controleren we via bestandsvergelijkingen?

Via bestandsvergelijkingen controleren wij of u de juiste informatie over uzelf en uw situatie doorgeeft. Daarnaast controleren we of u alle wijzigingen in uw situatie doorgeeft en of u dit op tijd doet.

Wijzigingen op tijd doorgeven

Meestal moet u wijzigingen in uw situatie aan UWV doorgeven binnen één week nadat deze bij u bekend waren. Of bekend hadden kunnen zijn. In sommige situaties moet u dit binnen 48 uur doorgeven. Hoe snel u de gegevens precies moet doorgeven hangt af van de uitkering die u krijgt en uw situatie.

Als we iets ontdekken bij een controle via bestandsvergelijkingen

  • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
  • Is uw informatie niet volledig?
  • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet op tijd doorgegeven aan UWV?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.