Als u een uitkering heeft, kunt u worden uitgenodigd voor een afspraak op een UWV-kantoor. Afhankelijk van welke uitkering u krijgt, heeft u gesprekken met een adviseur werk, arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider.

Gesprek met de adviseur werk

Als u een gesprek heeft met een adviseur werk controleert hij of u werkt aan uw re-integratie, en of u er alles aan doet zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Als u inlogt in uw Werkmap of op Mijn UWV, staan daar taken die u moet uitvoeren. Dit controleert de adviseur werk ook, in een gesprek op kantoor of telefonisch.

Gesprek met arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider

Als u een gesprek heeft met een arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider van UWV bespreekt hij met u uw situatie. Hij controleert of u re-integreert en zich houdt aan uw afspraken in het Plan van aanpak. Hij controleert ook of u solliciteert als dit mogelijk is.

Welke plichten controleren we als u een afspraak heeft bij UWV?

Afhankelijk van uw uitkering controleren wij of u zich houdt aan uw plichten om te re-integreren en actief te solliciteren.

Als we iets ontdekken bij controle tijdens uw gesprek bij UWV

Werkt u niet mee aan uw re-integratie of solliciteert u niet actief? Komt u niet naar afspraken of weigert u (aangeboden) passend werk? Voert u de verplichte taken in uw Werkmap of op Mijn UWV niet uit? Of houdt u zich niet aan de afspraken die u met UWV heeft gemaakt? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder uitkering.