Als u een uitkering heeft, kunt u een oproep krijgen voor een controle op een UWV-kantoor. De inspecteur of onderzoeker van UWV maakt hiervoor telefonisch een afspraak met u.

Tijdens het gesprek op een UWV-kantoor vraagt de inspecteur of onderzoeker u om uw identiteitsbewijs. U bent verplicht een geldig identiteitsbewijs te tonen. Bij de aanvraag van een uitkering is uw paspoort of uw identiteitskaart een geldig identiteitsbewijs. Bij een vervolgcontact is een rijbewijs voldoende.
De inspecteur of onderzoeker bespreekt met u of de gegevens die wij van u hebben juist zijn. Ook vraagt hij naar uw situatie en of daar veranderingen in zijn.

Welke plichten controleren we via een controle op een UWV-kantoor?

Via een controle op een UWV-kantoor gaan wij na of u de juiste informatie over uzelf en uw situatie doorgeeft. En we controleren of u alle wijzigingen in uw situatie doorgeeft en of u dit op tijd doet. Ook controleren we of u zich houdt aan uw plichten om te re-integreren en actief te solliciteren.

Wijzigingen op tijd doorgeven

Meestal moet u wijzigingen in uw situatie aan UWV doorgeven binnen 1 week nadat deze bij u bekend waren. Of bekend hadden kunnen zijn. In sommige situaties moet u dit binnen 48 uur doorgeven. Hoe snel u de gegevens precies moet doorgeven hangt af van de uitkering die u krijgt en van uw situatie.

Als we iets ontdekken bij een controle op een UWV-kantoor 

Geeft u niet de juiste informatie aan ons door? Is uw informatie niet volledig? Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet op tijd gemeld bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. 

Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Werkt u niet mee aan uw re-integratie of solliciteert u niet actief? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.