Wij komen regelmatig langs bij bedrijven en andere werkplekken. Bij zo’n controle zijn alle aanwezige werknemers betrokken. Ook de werknemers die geen uitkering ontvangen. Wij controleren of mensen met een uitkering hun werkzaamheden aan ons hebben doorgegeven.

Onze inspecteur of onderzoeker zal zich altijd legitimeren. Zo ziet het legitimatiebewijs van onze inspecteurs eruit:

""

De inspecteur of onderzoeker vraagt u naar uw identiteitsbewijs. U bent verplicht een geldig identiteitsbewijs te tonen. Bij de aanvraag van een uitkering is uw paspoort of uw identiteitskaart een geldig identiteitsbewijs. Bij een vervolgcontact, zoals tijdens de werkplekcontrole, is een rijbewijs voldoende. Verder zal hij u vragen voor wie u werkt en voor hoeveel uur.

Welke plichten controleren we via werkplekcontrole?

Via een werkplekcontrole checken wij of u de juiste informatie over uzelf en uw situatie doorgeeft. En we controleren of u alle wijzigingen in uw situatie doorgeeft en of u dit op tijd doet.

Wijzigingen op tijd doorgeven

Meestal moet u wijzigingen in uw situatie aan UWV doorgeven binnen 1 week nadat deze bij u bekend waren. Of bekend hadden kunnen zijn. In sommige situaties moet u dit binnen 48 uur doorgeven. Hoe snel u de gegevens precies moet doorgeven hangt af van de uitkering die u krijgt en van uw situatie.

Als we iets ontdekken bij een werkplekcontrole

Geeft u niet de juiste informatie aan ons door zoals inkomsten naast uw uitkering? Is uw informatie niet volledig? Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet op tijd gemeld bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.