UWV controleert ook buiten Nederland. Woont of verblijft u (tijdelijk) buiten Nederland en heeft u een uitkering? Dan kunt u een huisbezoek krijgen. Onze inspecteur zal zich altijd legitimeren. Zo ziet het legitimatiebewijs van onze inspecteurs eruit:

""

Net als in Nederland controleert de inspecteur of u de juiste gegevens aan ons heeft doorgegeven. U bent niet verplicht om mee te werken aan het huisbezoek. In overleg met de inspecteur mag u het gesprek ook ergens anders voeren.

Internationale bestandsvergelijkingen

Wij werken ook samen met organisaties in andere landen. In Europa, maar ook daarbuiten. We vergelijken elkaars informatie. Zo kunnen we het zien als u een uitkering heeft van UWV én een uitkering in een ander land. En ook kunnen we zien of u buiten Nederland geld verdient met werk.

Grensgebieden

Omdat de arbeidsmarkt steeds internationaler wordt, wisselt UWV ook gegevens uit met inspectiediensten in onze buurlanden. Met deze gegevens kunnen we het werk in grensgebieden controleren.

Als wij iets ontdekken bij een controle buiten Nederland

Geeft u niet de juiste informatie aan ons door zoals inkomsten naast uw uitkering? Is uw informatie niet volledig? Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet op tijd gemeld bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.