Wij controleren op verschillende manieren, zowel binnen als buiten Nederland, omdat u zich aan bepaalde plichten moet houden. Soms al voordat u een uitkering heeft. Wij checken gegevens die u doorgeeft bij de aanvraag van een uitkering. Ook vergelijken wij de gegevens die wij van u hebben met die van de Belastingdienst of de gemeente. Daarnaast controleren we telefonisch. Ook is het mogelijk dat een inspecteur uw werkplek bezoekt of bij u thuis komt.

Risicoscan Verblijf Buiten Nederland

Als u een uitkering ontvangt en buiten Nederland woont of verblijft, controleren wij onder andere met de risicoscan Verblijf Buiten Nederland. Sinds februari 2023 maken wij geen gebruik van de risicoscan.

Iedereen kan gecontroleerd worden

Het is niet zo dat wij controleren omdat wij denken dat u zich niet aan de regels houdt. Iedereen die een uitkering van UWV krijgt, kan gecontroleerd worden. Controles zijn zowel zichtbaar als onzichtbaar voor u. U merkt dus niet altijd dat er controles worden gedaan.