Wanneer kan ik een toeslag van UWV krijgen?

U kunt een toeslag krijgen als u 18 jaar of ouder bent en als uw totale (gezins)inkomsten onder het sociaal minimum komen. Verder geldt 1 van de volgende situaties:
  • U krijgt een uitkering van UWV.
  • U bent ziek en uw werkgever betaalt u een lager loon.
  • U ontvangt een Ziektewet-uitkering van uw (ex-)werkgever.

Let op: is uw leefsituatie getrouwd of daarmee gelijkgesteld en is uw partner of de daarmee gelijkgestelde persoon geboren na 1971? Dan kunt u alleen een toeslag krijgen als er kinderen bij u wonen die jonger zijn dan 12 jaar.

Aanvragen toeslag