Krijgt u geen uitkering van UWV? Maar bent u ziek en betaalt uw werkgever uw loon door? Als het loon dat u nu ontvangt lager is dan het sociaal minimum, kunt u misschien een toeslag van UWV krijgen. Dit geldt ook als uw (ex-)werkgever eigenrisicodrager is en uw Ziektewet-uitkering betaalt.

Aanvragen toeslag van UWV