Als u getrouwd bent, dan geldt voor u een hoger sociaal minimum. Maar dat bedrag is voor uw hele gezin.

Uw leefsituatie kan ook ‘gelijkgesteld met getrouwd’ zijn. Namelijk als u met iemand samenwoont die niet uw vader, moeder of kind is. En als verder minimaal 1 van deze situaties voor u geldt:

  • U heeft een gezamenlijke huishouding.
  • U heeft een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap.
  • U woont samen volgens de Belastingdienst. 
  • U kreeg eerder een toeslag waarbij u en uw huisgenoot gelijkgesteld met getrouwd waren. 
  • U bent eerder met elkaar getrouwd geweest. 
  • U en uw huisgenoot hebben elkaars kind of kinderen erkend.

Let op: Is dit uw leefsituatie en is uw partner geboren na 1971? Dan kunt u alleen een toeslag krijgen als er kinderen bij u wonen die jonger zijn dan 12 jaar.