Uw leefsituatie is alleenstaand-woningdeler als u 21 jaar of ouder bent en de woning deelt met minstens 1 andere persoon die meetelt als medebewoner. U deelt de kosten voor de woning, maar niet voor het huishouden. U heeft dus geen gezamenlijke huishouding.

Bewoners die niet meetellen als medebewoners:

  • Bewoners jonger dan 27 jaar.
  • Studenten die een voltijdopleiding volgen, waardoor zij recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten.
  • Studenten die recht hebben op studiefinanciering.
  • Studenten die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen. 
  • Bewoners met een eigen huurcontract bij dezelfde verhuurder. 
  • Uw verhuurder of huurder. Behalve als deze persoon naaste familie is, bijvoorbeeld uw opa, vader, (schoon)zus of (klein)kind.

Is de persoon met wie u samenwoont uw partner of daarmee gelijkgestelde persoon? Uw leefsituatie is dan: getrouwd of gelijkgesteld met getrouwd.