U bent alleenstaand als 1 van de volgende situaties voor u geldt:

  • U bent 18 jaar of ouder, woont alleen in uw woning en bent niet getrouwd of daarmee gelijkgesteld.
  • U bent 18, 19 of 20 jaar, en u deelt de woning met 1 of meer mensen. U deelt de kosten voor de woning, maar niet voor het huishouden. U heeft dus geen gezamenlijke huishouding.
  • U bent 21 jaar of ouder en u deelt de woning met bewoners die allemaal niet meetellen als medebewoners. En uw leefsituatie is niet getrouwd of daarmee gelijkgesteld.

Bewoners die niet meetellen als medebewoners:

  • Bewoners jonger dan 27 jaar.
  • Studenten die een voltijdopleiding volgen, waardoor zij recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten.
  • Studenten die recht hebben op studiefinanciering.
  • Studenten die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen.
  • Bewoners met een eigen huurcontract bij dezelfde verhuurder.
  • Uw verhuurder of huurder. Behalve als deze persoon naaste familie is, bijvoorbeeld uw opa, vader, (schoon)zus of (klein)kind.

Weet u niet zeker wat uw leefsituatie is? Neem dan contact met ons op. Ons telefoonnummer vindt u op Service & contact.