U kunt een toeslag van UWV aanvragen als u 18 jaar of ouder bent en als 1 van deze situaties voor u geldt:

  • U krijgt een uitkering van UWV (of u heeft een uitkering aangevraagd).
  • U bent ziek en uw werkgever betaalt u een lager loon.
  • Uw (ex-)werkgever is eigenrisicodrager en betaalt uw Ziektewet-uitkering.

U kunt geen toeslag aanvragen als u 18, 19 of 20 jaar bent en bij uw (pleeg)ouders woont.