Wie krijgt de tegemoetkoming?

U ontvangt de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten als u op 1 juli van dat jaar recht heeft op een Wajong-uitkering.
Of als u recht heeft op een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering en 35% of meer arbeidsongeschikt bent.

U krijgt de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten niet meer nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt.