Wie krijgt de tegemoetkoming?

U ontvangt de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV als u op 1 juli recht heeft op een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering. 

Daarnaast moet u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U bent 35% of meer arbeidsongeschikt.
  2. U heeft recht op hulp om werk te vinden of te behouden.
  3. U heeft recht op hulp om te studeren.