U ontvangt de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV als u op 1 juli recht heeft op een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering. Daarnaast moet u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  1. U bent 35% of meer arbeidsongeschikt.
  2. U heeft recht op hulp om werk te vinden of te behouden.

De tegemoetkoming als u de AOW-leeftijd bereikt

Als u de AOW-leeftijd bereikt, dan stopt uw Wajong-, WIA-, WAO- of WAZ-uitkering. U voldoet dan niet meer aan de voorwaarden die gelden voor de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. U heeft daar dan geen recht meer op. De datum waarop wij vaststellen of u de tegemoetkoming krijgt, is jaarlijks op 1 juli. Bereikt u voor 1 juli de AOW-leeftijd? Dan ontvangt u deze tegemoetkoming niet meer.