U ontvangt de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV als 1 van de volgende situaties voor u geldt:

  1. U heeft op 1 juli recht op een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering. Daarnaast moet u minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn.
  2. U heeft op 1 juli recht op een Wajong-uitkering.

Als u de AOW-leeftijd bereikt

Als u de AOW-leeftijd bereikt, dan stopt uw Wajong-, WIA-, WAO- of WAZ-uitkering. U voldoet dan niet meer aan de voorwaarden die gelden voor de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. U heeft daar dan geen recht meer op. De datum waarop wij vaststellen of u de tegemoetkoming krijgt, is jaarlijks op 1 juli. Bereikt u voor 1 juli de AOW-leeftijd? Dan ontvangt u deze tegemoetkoming niet meer.