Wie krijgt de tegemoetkoming?

U ontvangt de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten als u op 1 juli van dat jaar recht heeft op een Wajong-uitkering. Of als u recht heeft op een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering en 35% of meer arbeidsongeschikt bent.

De tegemoetkoming als u de AOW-leeftijd bereikt

Als u de AOW-leeftijd bereikt, dan stopt uw Wajong-, WIA-, WAO- of WAZ-uitkering. U voldoet daarna daarom niet meer aan de voorwaarden die gelden voor de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. U heeft daar dan geen recht meer op. De datum waarop wij vaststellen of u de tegemoetkoming krijgt, is jaarlijks op 1 juli. Bereikt u voor 1 juli de AOW-leeftijd? Dan heeft u geen recht meer op de tegemoetkoming.