Als u recht heeft op de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten, dan krijgt u deze automatisch op uw rekening gestort. U hoeft hiervoor niets te doen. U ontvangt het bedrag ieder jaar in september. Via Mijn UWV kunt u de betaalspecificatie bekijken.