De jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten wordt tegelijk met uw uitkering in september overgemaakt. De betaalspecificatie kunt u bekijken via Mijn UWV.