Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2021 is € 183,61 netto. Dit jaarlijkse bedrag wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Wij maken de tegemoetkoming eind september aan u over.