Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2018 is € 177,68 netto. Dit jaarlijkse bedrag wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten voor 2018 is in september overgemaakt.

De hoogte van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten voor 2019 is nog niet bekend. Dit bedrag wordt in juli door het Ministerie van SZW vastgesteld. Zodra de hoogte bekend is, vermelden wij het bedrag op deze pagina.