Hoe hoog is de tegemoetkoming?

Het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2018 is € 177,68 netto. Dit jaarlijkse bedrag wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).