Het bedrag van de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten in 2023 is € 197,72 netto. Dit jaarlijkse bedrag wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Wij maken de tegemoetkoming eind september aan u over.