Alle informatie die van belang is voor uw recht op een uitkering en de hoogte en duur van uw uitkering moet u aan ons doorgeven. Alle informatie die u aan ons doorgeeft moet volledig en juist zijn.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Bel met UWV Telefoon Werknemers voor meer informatie. U vindt het telefoonnummer op Service & contact.

Laat ons de documenten zien waar wij om vragen

Als wij u vragen om een kopie van officiƫle documenten, bent u verplicht om die aan ons te geven. Wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om uw arbeidsovereenkomst.

Lees altijd de brieven en berichten die u krijgt

Opent u de post niet die u van UWV krijgt? U mist hierdoor belangrijke informatie die voor u is bedoeld. Als u niet (op tijd) reageert op een brief of bericht van ons waarin wij u iets vragen of mededelen, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Ook post van andere organisaties of personen kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Lees daarom al uw brieven en berichten goed.