Bij de mediation is een onafhankelijke mediator betrokken die u beiden begeleidt. Hij organiseert en begeleidt het gesprek. Soms heeft hij een gesprek met de partijen afzonderlijk. De mediator is onpartijdig en neemt geen standpunt in. Wel bekijkt hij of een oplossing haalbaar is. 

De mediator is altijd geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Dat betekent dat hij werkt volgens de regels van de MfN. Dat houdt bijvoorbeeld in dat hij een geheimhoudingsplicht heeft en hij onafhankelijk en neutraal moet werken. De mediator valt ook onder het klachtrecht en tuchtrecht van de MfN. Bent u niet tevreden over de mediator? Neem dan contact op met het CMB via telefoonnummer 06 - 15169568 (tarief afhankelijk van uw telefonieaanbieder). Klikt het niet? Dan kunnen beide partijen dat aangeven en komt er een andere mediator.