Heeft u een klacht of bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Laat ons dan weten waarom u denkt dat mediation voor uw situatie geschikt is. Bel daarvoor met uw contactpersoon van Bezwaar en Beroep. U hoort dan van hem of er een mogelijkheid is voor mediation. Wij bekijken ook altijd of een klacht of bezwaar geschikt is voor mediation, en bespreken dit met u. Mediation bij UWV kost u niets. 

Wilt u tijdens de mediation stoppen geef dit dan aan bij de mediator tijdens een bespreking. Ook dan gaat de klacht- of bezwaarprocedure verder.