Alle voorwaarden per doelgroep

Voorwaarden doelgroep oudere werknemers (56 jaar of ouder)

 • U werkt niet in WSW-dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) of in een beschutte werkomgeving via uw gemeente.
 • U bent verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • U bent 56 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U heeft in de 6 maanden voor het begin van het dienstverband niet bij uw huidige of nieuwe werkgever gewerkt.
 • Uw werkgever heeft niet eerder voor u een loonkostenvoordeel gekregen.
 • U heeft in de maand voor het begin van het dienstverband bij uw huidige of nieuwe werkgever recht op 1 van deze uitkeringen:
  • WW- of IOW-uitkering;
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil);
  • arbeidsondersteuning Wet Wajong;
  • een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de bovenstaande Nederlandse uitkeringen.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan mag uw werkgever het LKV vanaf het begin van uw dienstverband bij ons aanvragen voor maximaal 3 jaar. Dit doet hij via de loonaangifte.

Let op: alleen met een kopie van de doelgroepverklaring LKV kan uw werkgever het LKV aanvragen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering via de gemeente? Vraag de doelgroepverklaring LKV dan aan via uw gemeente.