• U werkt niet in WSW-dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) of in een beschutte werkomgeving via uw gemeente.
 • U bent verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • U bent 56 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Uw werkgever heeft niet eerder voor u het loonkostenvoordeel doelgroep oudere werknemers gekregen.
 • U heeft in de 6 maanden voor het begin van het dienstverband niet bij uw huidige of nieuwe werkgever gewerkt.
 • U heeft in de maand voor het begin van het dienstverband bij uw huidige of nieuwe werkgever recht op 1 van deze uitkeringen:
  • een WW- of IOW-uitkering
  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
  • een arbeidsondersteuning van de Wet Wajong
  • een faillissementsuitkering
  • een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de bovenstaande Nederlandse uitkeringen

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan mag uw werkgever het LKV vanaf het begin van uw dienstverband aanvragen voor maximaal 3 jaar. Dit doet hij via de aangifte loonheffingen.

Let op: Alleen met een kopie van de doelgroepverklaring LKV kan uw werkgever het LKV aanvragen. U kunt de doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV.

Ontvangt u een bijstandsuitkering van uw gemeente? Vraag de doelgroepverklaring LKV dan aan via uw gemeente.