• U hervat uw eigen werk geheel of gedeeltelijk of u wordt herplaatst in een andere functie bij uw werkgever.
 • U werkt niet in WSW-dienstverband (Wet sociale werkvoorziening) of in een beschutte werkomgeving via uw gemeente.
 • U bent verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • U heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Uw werkgever heeft niet eerder voor u het loonkostenvoordeel doelgroep herplaatsing arbeidsgehandicapte werknemer gekregen.
 • Daarnaast voldoet u 1 een van de volgende voorwaarden:
  • U had, in de maand voor de werkhervatting of herplaatsing, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.
   Let op: U kunt deze doelgroepverklaring LKV niet aanvragen als u voor uw eerste WIA-dag het werk in uw huidige of nieuwe functie geheel of gedeeltelijk heeft hervat (bijvoorbeeld als onderdeel van uw re-integratie).
  • U had een WAO- of WAZ-uitkering voor 1 januari 2006. En u heeft deze uitkering nog steeds of deze is in de laatste 5 jaar beëindigd.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan mag uw werkgever het LKV vanaf het begin van uw dienstverband aanvragen voor maximaal 1 jaar. Dit doet hij via de aangifte loonheffingen.

Let op: Alleen met een kopie van de doelgroepverklaring LKV kan uw werkgever het LKV aanvragen.