Valt u onder de doelgroep oudere werknemers (56 jaar en ouder) en krijgt u een uitkering van de gemeente? Dan vraagt u de doelgroepverklaring LKV aan bij uw gemeente. U kunt het formulier ‘Aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)’ dan niet gebruiken. In alle andere gevallen vraagt u de doelgroepverklaring LKV wel met dit formulier bij ons aan. U moet dan voldoen aan de voorwaarden.

Let op: Als u buiten Nederland in een ander EU/EER-land of Zwitserland een uitkering ontving, kunt u de doelgroepverklaring niet online aanvragen. Bel voor de schriftelijke aanvraag naar UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact.

Aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)

Iemand anders de verklaring laten aanvragen (machtiging)

U kunt ook iemand anders de doelgroepverklaring LKV voor u laten aanvragen. Gebruik dan het formulier ‘Machtiging voor aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)’.

Dit formulier bestaat uit 2 delen. Deel 1 is de machtiging. Deze vult u zelf in. Deel 2 is het aanvraagformulier voor een doelgroepverklaring LKV. De persoon die u machtigt, vult deel 2 in en stuurt het hele formulier naar ons via de post.

Valt u onder de doelgroep oudere werknemers (56 jaar en ouder) en krijgt u een uitkering van de gemeente? Dan vraagt u de doelgroepverklaring LKV aan bij uw gemeente. U kunt dan niet bij UWV de doelgroepverklaring LKV aanvragen. Ook het machtigingsformulier kunt u niet gebruiken bij een aanvraag bij uw gemeente. In alle andere gevallen vraagt u de doelgroepverklaring LKV wel aan bij ons als u aan de voorwaarden voldoet. Ook als u iemand daarvoor machtigt. U vraagt dit aan met het formulier ‘Machtiging voor aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)’.

Machtigen aanvraag doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)