Hoe vraag ik een doelgroepverklaring LKV aan?

Valt u onder de doelgroep oudere werknemers (56 jaar en ouder) en krijgt u een uitkering van de gemeente? Dan vraagt u de doelgroepverklaring LKV aan bij uw gemeente. In alle andere gevallen vraagt u de doelgroepverklaring LKV aan bij ons als u aan de voorwaarden voldoet. U doet dit met het formulier Aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV).

Aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)

Aanvragen via een machtiging

U kunt ook iemand machtigen om de doelgroepverklaring LKV voor u aan te vragen. Gebruik dan het formulier Machtiging voor aanvragen doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV).

Dit formulier bestaat 2 delen. Deel 1 is de machtiging. Deze vult u zelf in. Deel 2 is het aanvraagformulier voor een doelgroepverklaring LKV. De persoon die u machtigt, vult deel 2 in en stuurt het hele formulier naar ons via de post.

Machtigen aanvraag doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)