Blijkt achteraf dat u recht had op een hogere uitkering? Dan berekenen wij uw uitkering opnieuw. Wij betalen dan het verschil tussen de lagere en de hogere uitkering aan u uit. Gaat de nabetaling over een ander jaar dan het huidige jaar? Dan gebruiken we hiervoor de tabel voor bijzondere beloningen.

Wat is de tabel voor bijzondere beloningen?

De tabel voor bijzondere beloningen is een tabel die de overheid vaststelt. Hiermee berekenen wij de inhouding van loonheffing op eenmalige betalingen of beloningen zoals een bonus of vakantiegeld. Deze tabel passen wij ook toe bij de betaling van een uitkering die wordt verhoogd. De loonheffing wordt berekend met een vast belastingtarief dat afhankelijk is van uw jaarinkomen. Meestal is dat het jaarinkomen van het voorgaande jaar.

Wat zijn de gevolgen voor uw belasting?

Heeft u door de nabetaling dit jaar een hoger inkomen dan normaal? Dan is het inkomstenbelastingtarief dat u over het hoogste deel van uw inkomen moet betalen waarschijnlijk hoger dan het tarief dat wij voor de loonheffing hebben toegepast. Dat komt omdat het tarief van de tabel voor bijzondere beloningen gebaseerd is op een lager jaarinkomen. Dit kan betekenen dat u bij uw aanslag inkomstenbelasting een bedrag moet bijbetalen. Hiervoor moet u aangifte inkomstenbelasting doen bij de Belastingdienst. Dit doet u met een aangifteformulier van de Belastingdienst. Kreeg u nog geen aangifteformulier? Dan krijgt u dat nu mogelijk wel.