Een nabetaling heeft misschien ook gevolgen voor toeslagen, zoals zorgtoeslag of andere regelingen. De hoogte van een toeslag of het recht op een bepaalde financiƫle regeling hangt namelijk vaak af van de hoogte van uw inkomen. Heeft u door een nabetaling ineens een hoger jaarinkomen? Dan kan dat gevolgen hebben voor:

  • uw recht op toeslagen zoals zorg- en kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget;
  • uw recht op andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals studiefinanciering, tegemoetkoming scholieren etc;
  • de hoogte van uw eigen bijdragen, zoals bijdragen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of bijdragen voor rechtshulp.

Soms vervalt uw recht op toeslagen of andere inkomensafhankelijke regelingen. Of misschien krijgt u een lager bedrag. Het kan ook zijn dat u door het hogere jaarinkomen hogere eigen bijdragen moet betalen voor bepaalde zorg of hulp.