Toeslag van UWV

Komt u met uw uitkering onder het sociaal minimum? Dan kunt u een toeslag op uw uitkering aanvragen.

Wat is het sociaal minimum?

Het sociaal minimum is een bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te leven. Dit bedrag is niet voor iedereen hetzelfde, maar hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie. Het bedrag varieert van ongeveer 70% tot 100% van het wettelijk minimumloon.

Toeslag aanvragen

Vraag deze toeslag als aanvulling op uw inkomen binnen 6 weken aan nadat uw uitkering is gestart. Komt uw aanvraag te laat binnen? Dan krijgt u mogelijk tijdelijk een lagere toeslag.
Krijgt u al een tijd een uitkering? En verandert er iets in uw situatie waardoor uw (gezins)inkomen lager wordt, bijvoorbeeld door een echtscheiding? Ook dan kunt u een toeslag van UWV aanvragen.

Aanvragen toeslag van het UWV