Als u met een uitkering van UWV in het Verenigd Koninkrijk woont, dan houdt u deze ook na 1 januari 2021. Dit geldt ook als u in 2020 met behoud van uitkering naar het Verenigd Koninkrijk bent verhuisd. U moet wel blijven voldoen aan de overige voorwaarden die horen bij uw uitkering.

UWV-uitkeringen die u ook na de Brexit houdt

Het gaat om de volgende uitkeringen van UWV:

  • WW-uitkering
  • WIA-uitkering
  • Wajong-uitkering
  • Ziektewet-uitkering
  • Zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO)
  • WAO-uitkering
  • WAZ-uitkering

Meer informatie

Meer informatie over de Brexit vindt u op rijksoverheid.nl. Meer informatie over het meenemen van een uitkering naar het buitenland leest u op Met een uitkering naar het buitenland.