Wat gebeurt er als we een overtreding hebben ontdekt?

Wij controleren of u zich aan de informatieplicht houdt. Dit doen wij bijvoorbeeld via bestandsvergelijkingen, telefonische controle, huisbezoek en tijdens uw afspraken bij UWV. Wat gebeurt er als we ontdekken dat u zich niet aan de informatieplicht heeft gehouden?

Voornemen boete

U krijgt eerst een brief van ons waarin staat dat wij u een boete willen gaan geven. In deze brief staat de hoogte van de boete. U krijgt 2 weken de tijd om te reageren. U kunt dan uitleggen wat uw situatie is en waarom u zich niet aan de informatieplichten heeft gehouden. We gebruiken uw uitleg en gaan na wat hiervan bij ons bekend is. We doen bijvoorbeeld navraag bij de adviseur werk. Daarna kijken we of we de hoogte van de boete gaan bijstellen.

Beslissing boete

Na uw reactie of na afloop van 2 weken stellen we de definitieve boete vast. U ontvangt een brief waarin deze boete staat vermeld. In een bijlage bij die tweede brief staat wat er gebeurt als u binnen 5 jaar voor een tweede of volgende keer een boete krijgt.

Beslissing terugvordering

Daarnaast ontvangt u een brief van ons waarin staat hoe hoog het bedrag is dat u te veel aan uitkering heeft ontvangen.

Terugbetalen

U krijgt ook een brief waarin staat hoe u de vastgestelde boete en het teveel aan uitkering ontvangen bedrag moet betalen.

Heeft u een uitkering? Dan verrekenen we de boete met uw uitkering. U krijgt dan een verrekeningsbeschikking. Heeft u geen uitkering meer? Dan moet u de boete terugbetalen. Daarover maken wij dan met u een betalingsafspraak.