Wij controleren of u zich aan de informatieplicht houdt. Dit doen wij bijvoorbeeld via bestandsvergelijkingen, telefonische controle, huisbezoek en tijdens uw afspraken bij UWV. Wat gebeurt er als we ontdekken dat u zich niet aan de informatieplicht heeft gehouden?

Voornemen boete

U krijgt eerst een brief van ons waarin staat dat wij van plan zijn u een boete op te leggen. In deze brief staat de hoogte van de boete. Daarnaast ontvangt u ook een rapport. Hierin leest u wat wij bij de controle hebben ontdekt en wat de reden is dat wij van plan zijn u een boete op te leggen. U krijgt 2 weken de tijd om te reageren. U kunt dan uitleggen wat uw situatie is en waarom u zich niet aan de informatieplicht heeft gehouden. We bekijken vervolgens uw uitleg en gaan na wat hiervan bij ons bekend is. We doen bijvoorbeeld navraag bij de adviseur werk. Daarna kijken we of we de hoogte van de boete bijstellen.

Beslissing boete

Wij stellen de definitieve boete vast na uw reactie of anders na 2 weken. U ontvangt een brief waarin de definitieve boete staat. In een bijlage bij deze brief staat wat er gebeurt als u binnen 5 jaar voor een tweede of volgende keer een boete krijgt.

Beslissing terugvordering

U ontvangt van ons ook een brief waarin het bedrag staat dat u te veel aan uitkering heeft ontvangen.

Terugbetalen

Tot slot krijgt u een brief waarin staat hoe u de boete en het bedrag dat u te veel aan uitkering heeft ontvangen moet betalen. Hiervoor maken wij met u een betalingsafspraak.

Heeft u nog een uitkering? Dan verrekenen we het te betalen bedrag met uw uitkering. U ontvangt hier een beslissing over.