Veel van de plichten die bij uw uitkering horen gaan over het geven van informatie: de informatieplicht. U moet aan UWV de juiste informatie geven over uzelf en uw situatie. En u moet wijzigingen in uw situatie doorgeven. Zo bepalen wij of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt.

Geef de juiste informatie over uzelf en uw situatie

Alle informatie die van belang is voor uw recht op een uitkering en de hoogte en duur van uw uitkering moet u aan ons doorgeven. Deze informatie moet aan 3 voorwaarden voldoen:

  • Uw informatie is volledig.
  • Uw informatie is juist.
  • Uw informatie is op tijd: verandert er iets in uw situatie? Binnen 1 week nadat dit bij u bekend had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

Geef wijzigingen door

Als er iets verandert in uw situatie, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte of duur van uw uitkering. U bent daarom verplicht deze informatie aan ons door te geven. Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, moet u deze wijziging bij UWV hebben gemeld.

De meest voorkomende wijzigingen die u moet doorgeven, zijn veranderingen in uw werk of inkomsten, uw gezondheid en veranderingen in uw leefsituatie.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft