Geeft u deze informatie niet volgens de regels? Dan houdt u zich niet aan de informatieplicht. Heeft u daardoor te veel uitkering ontvangen? Dan moet u dat bedrag terugbetalen aan UWV. Daar bovenop kunt u een boete krijgen. Heeft u zich niet gehouden aan de informatieplicht? Maar heeft u niet te veel uitkering ontvangen? Ook dan kunt u een boete krijgen.

De boete kan oplopen tot 100% van het bedrag dat u ten onrechte heeft ontvangen. Bij het bepalen van de hoogte van de boete kijken we naar de situatie en de omstandigheden van de overtreding. Als u bijvoorbeeld een wijziging te laat heeft doorgegeven, maar wel vóórdat wij dit hebben opgemerkt, kan het zijn dat wij een lagere boete geven.

Hoogte van de tweede en volgende boete

Krijgt u voor een tweede of volgende keer binnen 5 jaar een boete? Als u daardoor te veel uitkering heeft gekregen, moet u dat bedrag terugbetalen. Daarnaast krijgt u een boete die kan oplopen tot 150% van het bedrag dat u ten onrechte heeft ontvangen. Heeft u niet te veel uitkering ontvangen? Maar heeft u zich niet aan de informatieplicht gehouden voor een tweede of volgende keer? Dan krijgt u ook een boete. En ook dan kijken we bij het bepalen van de hoogte van de boete naar de situatie en de omstandigheden van de overtreding.

Rondkomen met minder geld

Kunt u niet rondkomen doordat u een boete heeft gehad? Dan kunt u bij uw gemeente een bijstandsuitkering aanvragen. Krijgt u straks een bijstandsuitkering maar heeft u moeite om de kosten voor zorg, wonen en/of uw kinderen te betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor deze regeling van UWV: Regeling na meerdere boetes en in bijstand. In de periode dat u minder of geen uitkering krijgt, moet u zich wel aan uw plichten blijven houden die horen bij de uitkering.