Wij controleren op verschillende manieren of u zich aan de informatieplicht houdt. Zo vergelijken we via bestandscontroles uitkeringsgegevens met bijvoorbeeld uw inkomstengegevens van de Belastingdienst. Als we verschillen tussen deze gegevens ontdekken kunnen wij besluiten om verder onderzoek te doen. Ontdekken we na onderzoek dat u zich niet houdt aan de informatieplichten? Dan kunt u een boete krijgen en moet u daarnaast het teveel ontvangen uitkeringsbedrag terugbetalen. In bepaalde situaties kan UWV beslissen om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.