Als ouder heeft u tot uw kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit is een verlof van maximaal 26 keer het aantal uren van uw werkweek. Van die 26 weken kunt u 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen. Tijdens dit verlof ontvangt u een uitkering betaald ouderschapsverlof van 70% van uw dagloon.

U kunt het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden.

Neemt u geen betaald ouderschapsverlof op, of niet alle 9 weken? Dan kunt u de weken die u niet opneemt nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.

Bekijk hieronder de video over betaald ouderschapsverlof.