Uw uitkering betaald ouderschapsverlof is gebaseerd op 70% van het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder. En op het gemiddeld aantal uren dat u werkt per week. Wij berekenen de uitkering op de volgende manier:

  • We delen het gemiddeld aantal uren dat u werkt per week door 40 (dit is het maximaal aantal uren per week waarover u de uitkering kunt krijgen). Wij vermenigvuldigen deze uitkomst met het minimumloon per maand.
  • We delen het totaalbedrag door 21,75 (dit is het gemiddeld aantal werkdagen per maand). De uitkomst is de grondslag van de uitkering.
  • De uitkering is gebaseerd op 70% van deze grondslag, verhoogd met 8% vakantiegeld. De uitkomst is uw bruto-uitkering betaald ouderschapsverlof per dag.
  • We vermenigvuldigen de bruto-uitkering per dag met 5 (dit is het aantal werkdagen per week). De uitkomst is uw bruto-uitkering voor 1 werkweek.

Met de rekenhulp ‘Hoe hoog is mijn uitkering aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof?’ kunt u eenvoudig berekenen hoe hoog uw bruto-uitkering betaald ouderschapsverlof per dag en per week ongeveer is.

Invullen rekenhulp voor DGA of alfahulp