Uw uitkering betaald ouderschapsverlof is 70% van uw dagloon, dit is inclusief 8% vakantiegeld.

Wij bepalen dit dagloon op de volgende manier:

  • We nemen de datum van 1 maand voor uw verlof. Krijgt u per 4 weken betaald, dan nemen we de datum van 4 weken voor uw verlof.
  • Vanaf die datum gaan we 1 jaar terug en berekenen dan wat uw totale sv-loon in dat jaar was.
  • Dit sv-loon delen we door 261 dagen. Dit is het gemiddelde aantal werkdagen per jaar. Als u korter dan een jaar in dienst bent, dan delen we het sv-loon door het aantal werkdagen dat u betaald kreeg. De uitkomst hiervan is uw dagloon.

Er geldt een maximumdagloon van € 264,57 bruto. Dit betekent dat uw uitkering per dag nooit hoger is dan 70% van dit maximum dagloon.

Tijdens het betaald ouderschapsverlof is uw loon lager. Soms vult uw werkgever uw uitkering aan. Bespreek dit met uw werkgever.

Bruto-uitkering afhankelijk van uw situatie

Het is niet mogelijk om een rekenhulp te gebruiken als u in loondienst werkt. Voor het berekenen van de hoogte van de bruto-uitkering betaald ouderschapsverlof kijken we naar verschillende onderdelen van het loon. Deze zijn per werknemer en situatie anders.