Als uw kind vóór 2 augustus 2022 geboren of in het gezin opgenomen is, heeft u recht op een uitkering betaald ouderschapsverlof als vanaf die datum het volgende geldt:

  • Uw eigen kind is nog geen 1 jaar oud als u het verlof opneemt.
  • Bij adoptie- of pleegzorg is het kind nog geen heel jaar in uw gezin opgenomen. En is het kind nog geen 8 jaar oud als u het verlof opneemt.
  • U heeft nog minimaal 1 week over van het onbetaalde ouderschapsverlof.